Home

Nieuws

Bespeelbaarheid banen in de winter

Let op, bij vorst zijn de banen in principe bespeelbaar (maar let op voor gladheid). Bij opdooi is het echter streng verboden op de banen te spelen, dit beschadigt de baan! Je merkt dat o.a. aan de stuit van de bal, alsof er lucht onder de mat zit. Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof. Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.

Vrijwilligersbijdrage

Als bestuur hebben we na het versturen van de contributie factuur voor 2021 gemerkt dat het factureren van de vrijwilligersbijdrage tot veel vragen lijdt. Daarom ter verduidelijking:

We willen benadrukken dat de vrijwilligersbijdrage terugverdient kan worden niet alleen met het draaien van bar en/of keukendiensten, maar ook met andere vrijwilligerstaken. Dat wil zeggen dat er dus meerdere mogelijkheden zijn om de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen over 2021. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toezicht houden op het park tijdens competitieavonden/dagen of aan  groenonderhoud op ons mooie groene park.

En voor diegenen die zich op hebben gegeven of gaan opgeven voor het doen van bardiensten en/of keukendiensten: mocht de kantine uiteindelijk in 2021 minder open zijn dan we hopen, dan wordt net als over 2020 de mogelijkheid geboden om het jaar erna extra bar en/of keukendiensten te draaien om de mogelijkheid te bieden dat alle betaalde vrijwilligersbijdrage ook daadwerkelijk terugverdient kan worden.

Dit betekent dat de vrijwilligersbijdrage aan het begin van het jaar gefactureerd en geïnd wordt en later in het jaar terugbetaald  als duidelijk is geworden dat de vrijwilligerstaak waarvoor men zich heeft aangemeld is verricht.

obligatielening voor padel

De voorbereidingen voor de aanleg van de 2 padelbanen zijn in volle gang.

De bedoeling is om de aanleg gedeeltelijk te financieren met de uitgifte van een oblifgatielening. Het is nog mogelijk om hiervoor in te schrijven.  Informatie over de obligatielening staat in het volgende document (document is alleen te openen als je ingelogd ben). In dit document is ook het inschrijfformulier in de bijlage opgenomen. Let op: lees de gehele toelichting door en doe dit alleen met geld dat je kan missen! Mocht het niet lukken om in te loggen of heb je aanvullende vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail aan Rhandy Tijssen, penningmeester.

corona update 14 december

Door de corona maatregelen die vanaf dinsdag 15 december tot en met dinsdag 19 januari gelden, zijn de volgende regels van toepassing:

Voor volwassenen geldt: buiten mogen maximaal 2 volwassenen samen sporten, dit betekent dus: geen dubbelspel, wel enkelspel mogelijk. Geen wedstrijden of toernooien

Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen (buiten).

De tennishal is gesloten. In principe gaan de binnenlessen naar buiten en worden de groepslessen gesplitst in groepjes van 2 (om de week) in overleg met de trainers. 

werkzaamheden baan 4/park

IVM werkzaamheden is baan 4 vanaf zaterdag 12 december een aantal weken buiten gebruik. Daarnaast zal er in de periode van 21 december tot 4 januari met groot materieel voorbereidende werkzaamheden en een terras aanpassing worden uitgevoerd. Dit kan tot wat overlast leiden. 

01-12-2020-inschrijving voorjaarscompetitie 2021
27-11-2020-Padel komt eraan
24-11-2020-Toelichting obligatielening voor padel
31-10-2020-Groepskorting nieuwe leden
26-09-2020-Algemene Ledenvergadering 23 november

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed

Bekijk onze vereniging:

CC in vogelvlucht, een filmexpressie van onze club. Groen, gezellig en sportief!

Onze locatie