Tarieven

Voor meer informatie over onze tennisvereniging en de tarieven zie het onderstaande infoboekje van Tennisvereniging C.C.
Infoboekje Tennisvereniging C.C.

Lidmaatschap gedurende het kalenderjaar 
Wanneer het lidmaatschap tijdens het seizoen aanvangt, geldt het eerste jaar een gereduceerd tarief:
- aanvang na 1 juni = 33% korting
- aanvang na 1 augustus = 66% korting 
- aanvang na 1 oktober = 80% korting

 

All-in lidmaatschap voor jeugd tot 13 jaar
Voor onze jonge jeugd tot 13 jaar hebben we een aantrekkelijk all-in lidmaatschap. Dat betekent dat wij alle kosten via een bedrag per maand incasseren. In dit maandbedrag zit:
- de kosten van de contributie
- de kosten van deelname aan de voorjaars- en najaarscompetitie
- wekelijks les in de zomer
- wekelijks les in de winter (overdekt, in de naastgelegen hal)
- deelname aan ons jeugdtoernooi
- twee leuke activiteiten per jaar
- een club hoodie / shirt (afhankelijk van beschikbaarheid)
We proberen op deze manier de ouders te ontzorgen en de jeugd het hele jaar wekelijks te laten tennissen. De lessen worden gegeven door een trainer passend bij deze doelgroep. 

Blessureregeling
Voor langdurige gevallen van ziekte, blessure, zwangerschap etc. bestaat een coulance regeling. De regeling geldt alleen voor langdurige situaties, d.w.z. aantoonbaar langer dan 6 maanden niet kunnen tennissen door blessure/ziekte in een kalenderjaar. Een verzoek voor deze regeling kan alleen schriftelijk (of via de mail met ontvangstbevestiging tav ledenadministrateur@tennisverenigingcc.nl) bij de ledenadministratie worden ingediend. Voor het bepalen van de lengte van de blessure (de 6-maands termijn), is de datum van indiening van het verzoek bepalend. Wanneer het verzoek wordt ingewilligd ontvangt men daarvan bericht en wordt een restitutie van 50 % gegeven op de contributie en afkoop bardienst. Het label zal dan worden geblokkeerd!

Ophalen nieuwe labels
De nieuwe labels kunnen tijdens bij de start van het seizoen in het clubhuis worden afgehaald (en de donderdagvond hieraan voorafgaand). Daarna kunt u uw label verkrijgen tijdens competitiedagen bij de parkdienst OF door een briefje met gefrankeerde retourenveloppe aan de ledenadministrateur (mits u geen rekeningen bij de club hebt openstaan).

AFKOOP BAR-/VRIJWILLIGERSDIENSTEN
Met ingang van 2019 kost de afkoop van dienstverlening voor de club (bv bardienst) Euro 50,-.  ( Boete bij het niet komen opdagen voor een bardienst Euro 50,-). De afkoop van €50 wordt vooraf in rekening gebracht (tegelijk met de contributie) en kan worden 'terugverdiend' door vrijwilligerstaken of 3 bardiensten te verrichten (door een mail aan bar.tennisverenigingcc@gmail.com / in overleg met de pachter).

COMPETITIE
Deelname aan de competitie vereist een eigen bijdrage ten behoeve van de inschrijfkosten van de KNLTB en de ballen die worden uitgereikt. Voor sommigen competities is ook eten inbegrepen in de kosten. Indien er vragen zijn over de verwachte kosten kunt u het beste contact opnemen met de technische commissie via TC@tennisverenigingcc.nl. In verband met wijzigingen in het aanbod in eten/inschrijfkosten en de verschillende competitievormen is het lastig alle juiste tarieven hier online te zetten.

TRAINING 
De trainingen worden gegeven door onze tennisschool Maximus. Inschrijven voor les en tarieven kunt u vinden op hun website.

INTRODUCTIELABELS 
De kosten van deze labels zijn voor een dagdeel van 4 uur voor senioren 6 euro en voor junioren 3 euro (voor junioren die lid zijn van een andere Dordtse tennisvereniging is het gratis. Dezelfde persoon kan max. 3 keer per jaar worden geïntroduceerd.