VCP

Bij C.C. Een VertrouwensContactPersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als betrokkene terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten. 

De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken.

Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Overleg tussen de VCP en het bestuur van Tennis- en padelvereniging C.C. speelt een belangrijke rol bij de oplossing van het conflict van taken.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alleen wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Natuurlijk brengt de VCP de betrokkene die de melding heeft gedaan hiervan vooraf op de hoogte! Binnen het bestuur is de secretaris het aanspreekpunt voor de VCP. De VCP geeft 1 keer per 3 maanden in ieder geval aan de secretaris door hoeveel gesprekken er zijn geweest als VCP zonder dat hierbij verdere gegevens worden doorgegeven.

De VCP’s bij C.C. zijn Trude Blenman en Jan Olvers. Zij zijn bereikbaar via mail: VCP@tennisverenigingcc.nl. Geef in je mail aan hen aan hoe je door hen benaderd wilt worden.