Baanreglement

Algemeen

 • Bij het afhangen: probeer te voorkomen dat U anderen van een baan afhaalt indien er nog vrije banen zijn.
 • Verwijder eventueel blad van de baan voordat u begint i.v.m. behoud van de banen
 • Speel niet op een baan die aan het ontdooien is i.v.m. behoud van de banen
 • De verlichting is gekoppeld aan het baanreserveringssysteem. Annuleer de reservering indien er geen gebruik van de baan wordt gemaakt!
 • Sleep de banen na gebruik (ook de smashcourt banen)
 1. Het gebruik van een baan zonder gebruik van het afhangbord of KNLTB app, is onder alle omstandigheden verboden. De speeltijd voor spelers die dubbelen is 45 minuten (60 minuten bij padel), voor spelers die singelen of met zijn drieën spelen is dit 30 minuten.
 2. Het afhangen van een baan kan uitsluitend geschieden met een eigen ledenpas/onder eigen naam in de app, alsmede de ledenpas/naam van minimaal 1 medespeler. Het is absoluut verboden voor een ander af te hangen, of andermans ledenpas te gebruiken voor zichzelf. of andermans naam te gebruiken zonder dat deze speelt.
 3. Degenen die les krijgen, mogen pas een baan gaan reserveren na afloop van de lestijd.
 4. Na 19.00 uur op maandag t/m donderdag mogen bezitters van een juniorledenpas niet afschrijven, tenzij ze ruimere speeltijden hebben gekocht.
 5. Dagleden mogen alleen spelen van maandag- t/m vrijdag tot 17.00 uur. Indien er voldoende plek is, mogen ze wel meedoen aan recreatieactiviteiten op andere tijden (geldt niet voor de racketavond).
 6. Wordt een single gespeeld, dan mogen later bijgekomen dubbelpartners geen rechten ontlenen aan het feit dat zij thans staan te dubbelen, de speeltijd blijft in dat geval dus ook 30 minuten. En twee single’s reserveren om in werkelijkheid langer te dubbelen is uitdrukkelijk verboden!!!
 7. Single-spelers zijn niet verplicht tijdens de hun als single-speeltijd afgeschreven periode dubbelspelers op hun baan toe te laten; dit is een geheel vrijwillige zaak.
 8. Na afloop van uw speeltijd dient u direct te stoppen met spelen; game uitspelen is niet toegestaan.
 9. Voor introducés gelden dezelfde rechten t.a.v. de baanindeling als voor degenen door wie geïntroduceerd wordt. Intorducees kunnen spelen via betaling en invoer van naam en mailadres in de KNLT club app door een CC lid of door afname van een introduceepas bij de pachter/bardienst.
 10. Het onderhoudsbedrijf heeft het recht u te verzoeken met onmiddellijke ingang de baan te verlaten, indien deze gesproeid moet worden, of indien dit voor onderhouds-werkzaamheden noodzakelijk is. U heeft dan GEEN recht op compensatie van speeltijd.
 11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Dit systeem kan slechts optimaal functioneren indien ieder lid zich stipt aan de spelregels houdt. Wij rekenen erop, dat ieder lid deze regeling sportief zal opvolgen.