Vegen & spelen

Voor het tennissen:

Wanneer u gaat spelen let er dan op dat de baan niet aan het dooien is. Dan is deze niet bespeelbaar!

Een bevroren, droge baan is wel bespeelbaar. 

U kunt ook niet op de baan spelen wanneer deze glimmend nat is. Een natte baan, die niet glimt is wel bespeelbaar. 

 

Bladeren op de baan:

Mocht de baan waarop men gaat spelen (deels) bedekt zijn met bladeren dient men deze te vegen met het volgende sleepnet:

 

LET OP: deze veger komt het beste tot zijn recht wanneer u deze op de baan laat liggen en NIET ophangt. 

 

Na het spelen:

Na het spelen dient een ieder met het gebruikelijke sleepnet de baan te vegen.  

U hoeft de baan niet te vegen wanneer deze nat is, dit komt het baanonderhoud niet ten goede!

 

Mocht u twijfelen of u wel of niet kunt spelen op de baan, kunt u contact opnemen met 1 van de bestuursleden.