Bar-/keuken

De bar en keuken worden beheerd door een horeca ondernemer, Carlos Kuperus. Hij is verantwoordelijk voor de continuïteit, het assortiment en kwaliteit in de kantine / keuken. Hij kan gebruik maken van leden die bardiensten doen die op die manier de door hen betaalde vrijwilligersbijdrage terug kunnen verdienen. Hiertoe wordt ieder jaar een oproep naar alle leden verstuurd om zich aan te melden voor het doen van bardiensten. Ieder nieuw lid kan zich natuurlijk ook bij Carlos melden indien hij/zij bardiensten wilt doen

Concreet betekent dit:

- Ieder seniorlid betaald €55 extra bovenop het lidmaatschap voor de afkoop van vrijwilligerstaken OF kan die terugverdienen door minimaal 11 uur aan taken te vervullen (onderhoud, cie taken of  bardiensten) in onderling overleg met de pachter. 

- Afgezien van indexatie en/of btw correctie blijven de prijzen op vergelijkbaar nivo.

- De vrijwilligersbijdrage van €55 wordt vooraf in rekening gebracht (tegelijk met de contributie) en kan worden 'terugverdiend' door vrijwilligerstaken of  bardiensten te verrichten.

- De betaalde vrijwilligersbijdrage wordt op een aantal momenten (circa 2 keer per jaar) terug betaald NA vervulling van de  bardiensten OF na het verrichten van de vrijwilligerstaak.