Bar-/keuken vanaf 2019

Wij hebben een jonge horeca ondernemer, Carlos Kuperus, bereid gevonden de bar en keuken via pacht van ons over te nemen. Wij denken dat dit een groot deel van de huidige problemen zal oplossen en actief kan bijdragen aan de gezelligheid, continuïteit, assortiment en kwaliteit in de kantine / keuken.

Concreet betekent dit:

- Ieder seniorlid betaald €50 extra bovenop het lidmaatschap voor de afkoop van vrijwilligerstaken OF kan die terugverdienen door minimaal 11 uur aan taken te vervullen (onderhoud, cie taken of 3 bardiensten)  

- De voorjaarscompetitieteams op zaterdag en zondag kunnen hun 4 keukendienst afkopen voor €50 (als team) OF terugverdienen

- Afgezien van indexatie en/of btw correctie blijven de prijzen op vergelijkbaar nivo.

- De afkoop van €50 wordt vooraf in rekening gebracht (tegelijk met de contributie) en kan worden 'terugverdiend' door vrijwilligerstaken of 3 bardiensten te verrichten.