Bar-/keuken vanaf 2019

Wij hebben een jonge horeca ondernemer, Carlos Kuperus, bereid gevonden de bar en keuken via pacht van ons over te nemen. Wij denken dat dit een groot deel van de huidige problemen zal oplossen en actief kan bijdragen aan de gezelligheid, continuïteit, assortiment en kwaliteit in de kantine / keuken.

Concreet betekent dit:

- Ieder seniorlid betaald €50 extra bovenop het lidmaatschap voor de afkoop van vrijwilligerstaken OF kan die terugverdienen door minimaal 11 uur aan taken te vervullen (onderhoud, cie taken of  bardiensten) in onderling overleg met de pachter.

- Afgezien van indexatie en/of btw correctie blijven de prijzen op vergelijkbaar nivo.

- De afkoop van €50 wordt vooraf in rekening gebracht (tegelijk met de contributie) en kan worden 'terugverdiend' door vrijwilligerstaken of  bardiensten te verrichten.

- De betaalde afkoop wordt op een aantal momenten (circa 2 keer per jaar) per jaar terug betaald NA vervulling van de  bardiensten OF na het verrichten van de vrijwilligerstaak.