Nieuws

ALV 25 april 20.00 uur

Maandagavond 25 april om 20.00 uur is de ALV, in het clubgebouw op het CC park. De stukken voor deze ALV zijn miv heden op de website in te zien  (Vereniging/Documenten ALV). Speciale aandacht vragen we voor punt 5 van de agenda. Zie voor agenda onder Lees meer.

Agenda Algemene Leden Vergadering 25 april 2022

1. Opening,  mededelingen en binnengekomen stukken

2. Vaststellen notulen ALV 22 november 2021

3. Uitreiking Beker Vrijwilliger van het jaar

4. Jaarverslag 2021

      a. secretarieel/bestuurlijk

      b. financieel verslag / jaarrekening

      c. verslag Financiële commissie

      d. verzoek om décharge van het bestuur inzake het afgelopen jaar

5. Toekomstplannen 2023

6. Overig verenigingsbeleid, lopende zaken.

7. Rondvraag en Sluiting

« Terug

» Nieuws archief