Nieuws

Plus actie Spaar je club gezond

De Plus supermarkten in Dordrecht (Dubbeldam, Bieshof, Vogelplein en Valkzicht) stellen gezamenlijk 75.000 euro beschikbaar voor deelnemende clubs aan de actie: Spaar je club gezond. Deze actie waaraan ook CC deelneemt loopt van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november en komt er op neer dat je bij iedere bestede 10 euro aan boodschappen een sponsorpunt aan een club die je zelf uitkiest schenkt. Het aantal sponsorpunten dat CC ontvangt bepaalt aan het einde van de actie hoeveel euro’s CC ontvangt. Het bestuur is voornemens het te ontvangen bedrag te besteden aan spelmateriaal voor jeugdleden en kinderen van leden. Dus: help onze jeugd/kinderen aan leuk spelmateriaal en steun CC door mee te doen aan deze actie. (voor meer info: kijk op plus.nl/club of in de flyers die in de serre/kantine liggen)

« Terug

» Nieuws archief