FAQ Bardiensten 2018

VEEL GESTELDE VRAGEN: 

Hoe kan ik de ingeplande bardiensten inzien?

Op de website van CC staat een menu item met een link om alle bardiensten voor de komende 4 weken in te zien (let op: wel eerst inloggen in de CC site om dit bericht te lezen). Door in te loggen op de speciale website van de bardienst www.ccbardienst.nl kunt u al uw eigen bardiensten voor  het hele jaar inzien.

 

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben / hoe moet ik ruilen?

Als u verhinderd bent, moet u zelf een ander lid vinden die deze bardienst van u overneemt (wel of niet tegen betaling) óf die bardienst wil ruilen met één van zijn/haar eigen diensten. Wanneer u een ruil (mondeling) heeft afgesproken kan in het bardienst programma die ruil door uzelf worden vastgelegd.

Onder andere de volgende leden zijn bereid deze diensten tegen betaling over te nemen (onderling te regelen):

Erik van der Lei (vanderlei.erik@gmail.com, 0628218859 (privé), 0615130775 (werk),

Damian Spijkers (damianspijkers@gmail.com,  0786139905) ,

Marjolein van Berkel (mevanberkel@hotmail.com, 06-48591415 (whatsapp))

Fons van den Elsen (fonselsenvanden@gmail.com 078-6579119, 06-83232009)

Loet van den Elsen (loetvde@gmail.com, 078-6579119, 06-37437017

Wij kunnen dat helaas niet voor u doen, dat zou voor ons een dagtaak betekenen.

 

Waar en hoe moet ik inloggen?

Voor uw eigen bardiensten moet u inloggen in www.ccbardienst.nl

 

Hoe komt ik aan een wachtwoord?

Als u het wachtwoord kwijt bent, kan op de site www.ccbardienst.nl een nieuw wachtwoord aanvragen m.b.v. emailadres plus bondsnummer.

 

Het lukt me écht niet om in te loggen.

Stuur een mail met uw probleem (liefst met schermprint) naar ccbardienst@ccbardienst.nl

 

Hoeveel bardiensten moet ik verrichten?

Ieder lid tussen 18 en 80 jaar moet 3 tot 4 bar- of keukendiensten verrichten. Leden die voorjaarscompetitie op zaterdag of zondag spelen, moeten één keukendienst extra vervullen. Vrijgesteld zijn leden die andere taken verrichten, zoals bestuur, commissies, toernooi, onderhoud e.d. U kunt de bardienst ook afkopen. Vrijstelling of afkoop geldt niet voor de extra dienst vanwege competitie.

 

Hoe gaat openen en sluiten van de bar

Het openen van de bar gebeurt door een vrijwilliger of de barcoördinator (Meindert den Duijf). Het sluiten moet worden gedaan door de laatste bardienst van de dag. De handleiding daarvoor ligt achter de bar.

 

Ik heb nog geen ervaring / nooit eerder een bardienst gedaan.

Wij raden u aan een uurtje eerder te komen en uw voorganger te vragen om u wegwijs te maken of op een ander moment een uurtje mee te draaien met één van uw kennissen. Begin april wordt er jaarlijks een instructie gegeven voor nieuwe leden.

 

Hoe en wanneer kan ik mijn verhinderingen en voorkeuren opgeven?

U voorkeuren en verhinderingen kunt u aan het begin van het kalenderjaar opgeven in de speciale website www.ccbardienst.nl. U krijgt daarvoor een aankondigingsmail.

 

Hoe werkt de barplanning voor nieuwe leden.

De barplanning wordt meestal aan het begin van het kalenderjaar opgesteld. Nieuwe leden moeten in principe ook bardienst doen, maar worden doorgaans in de opengevallen plekken ingepland.

 

Wat moet ik doen als de volgende bardienst niet komt opdagen.

Allereerst het betreffende lid bellen en verzoeken alsnog te komen. Als dat niet lukt, de afwezigheid op barlijst schrijven en liefst ook een mail naar ccbardienst@ccbardienst.nl en secretaris@tennisverenigingcc.nl (evt. later). Vervolgens de barcoördinator (Meindert den Duijf, telefoonnummer 078-6180884) bellen en overleggen. Als dat niet lukt, het clubhuis afsluiten.

 

Wat kost afkoop van een bardienst en hoe gaat dat?

De afkoop van diensten kost 100 euro per jaar. Aan het begin van het kalenderjaar kunt u dat opgeven. De afkoop geldt niet voor de extra competitiedienst. U moet dit bedrag zelf overmaken naar NL03INGB 0000 556164 onder vermelding van "afkoop bardienst".

 

Wat is de boete bij verzaken van de bardienst?

De eerste keer is de boete voor verzaken een vervangende plus een extra bardienst of geldboete van 50 euro. Bij een tweede keer geldt een boete van 50 euro.

 

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Eerst pogen een vervanger te vinden. Is dat écht niet mogelijk, géén mail sturen, maar een telefoontje naar de barcoördinator (078-6180884) of de secretaris (078 6178219).

 

Wat als mijn mailadres wijzigt.

Al onze correspondentie verloopt via de mail. Het is daarom zeer belangrijk een wijziging van mail adres door te geven aan de ledenadministratie (leden@tennisverenigingcc.nl). Als u dit nalaat komt de mail niet meer bij u aan. Dit is géén geldige reden om uw bardienst te verzaken!

 

Ik ontvang nooit mail.

Controleert u eerst de juistheid van uw mailadres in de ledenlijst door in te loggen in de algemene CC website. Is dat mailadres juist, kijk dan of de mail in uw spam map terecht is gekomen.

 

Eigen gebruik

Tijdens de bardienst mag je natuurlijk zelf ook een paar drankjes nemen (geen snoep of eten). Wettelijk is het verboden tijdens je bardienst alcohol te gebruiken.

 

Sociale Hygiëne

Het is wettelijk verboden om alcohol te schenken die in kennelijke staat zijn én aan jeugd onder de 18 jaar!

 

Vrijstelling van bardienst vanwege andere werkzaamheden 

Alleen het bestuur bepaalt wie er vrijgesteld is voor bardienst vanwege overige werkzaamheden. Zonder die vrijstelling dient er gewoon bardienst gedraaid te worden.

 

Wat is het verschil in het bardienst-programma tussen ruilen en overnemen?

Ruilen: Beide leden ruilen een bardienst. 
Overnemen: Diegene die de dienst overneemt krijgt een vergoeding 9die wordt afgesproken tussen degene die de bardienst laat overnemen en de overnemer).
De overnemer regelt met  degene van wie hij/zij de bardienst overneemt over hoe, wat en of al dan niet wordt gecompenseerd. Het ruilen (en overnemen) is pas een feit als beide partijen dit in het programma hebben bevestigd.Als ik in het barprogramma een ander lid kies waarmee ik bardienst wil doen, wordt verhinderingen en diensten dan automatisch gekoppeld?

Nee, beiden moeten verhinderingen en voorkeuren ingeven plus de zelf gekozen diensten.

 

Alcohol schenken, regels:

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op ons terrein.

Er wordt géén alcohol geschonken aan:

Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;

Personen jonger dan 18 jaar

Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

personen met meer dan het toegestane promillage alcohol die nog aan het verkeer moeten deelnemen.

Dronken personen

 

Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

Er wordt geen alcohol geschonken als meer dan 25 % van de aanwezigen onder de 18 jaar is.

De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de kopers onder de 25 jaar de leeftijd vast te stellen via legitimatie.

Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.